Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Εκπαίδευση Χρηστών Φαρμακείου Για Την Συμπλήρωση Στοιχείων Προϋπολογισμού 2014

Επανειλλημένα τον τελευταίο καιρό καλούνται τα νοσοκομειακά φαρμακεία να ορίσουν “χρήστες φαρμακείου” με σκοπό να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση  στοιχείων Προϋπολογισμού 2014, παρά τις αντίθετες θέσεις και τις σχετικές προτάσεις που έχει εκφράσει η ΠΕΦΝΙ και που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Σελίδες