Εγγραφή | Είσοδος

Περί φαρμάκου

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εισήγαγε μια νέα διαδικασία επισήμανσης προϊόντων που θα βρίσκονται υπό ιδιαίτερα στενή παρακολούθηση από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα περιγράφονται ότι θα «υπόκεινται σε πρόσθετη παρακολούθηση».

ΕΟΦ – Nadrolone

Δείτε παρακάτω το σχετικό δελτίο τύπου από τον ΕΟΦ:

Σελίδες