Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Κυκλοφόρησε Το "ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ"

>Κυκλοφορεί πάλι το “ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ” και ήδη έχει σταλεί σε όλους τους συναδέλφους.

>Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Φαρμάκων Από Το ΙΦΕΤ

>Από το ΙΦΕΤ (http://www.ifet.gr) λάβαμε email σχετικά με το eλεκτρονικό ευρετήριο φαρμάκων το οποίο παραθέτουμε για ενημέρωσή σας.

Σελίδες