Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Επιτροπή Για Την Ορθή Διαχείριση Των Φαρμάκων Στα Νοσοκομεία

>Με την 154/3η /7/02/07 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΦ, συγκροτήθηκε « Επιτροπή για την ορθή διαχείριση των φαρμάκων στα νοσοκομεία.

>Συνεδρίαση Της Επιτροπής Για Την Ορθή Διαχείριση Φαρμάκων Στα Νοσοκομεία

>Συνεδρίασε την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2007, για πρώτη φορά η Επιτροπή που συστάθηκε από τον ΕΟΦ με σκοπό την ορθή διαχείριση των φαρμάκων στα νοσοκομεία.

Σελίδες