Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Εκπαίδευση Χρηστών Φαρμακείου Για Την Συμπλήρωση Στοιχείων Προϋπολογισμού 2014

Επανειλλημένα τον τελευταίο καιρό καλούνται τα νοσοκομειακά φαρμακεία να ορίσουν “χρήστες φαρμακείου” με σκοπό να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση  στοιχείων Προϋπολογισμού 2014, παρά τις αντίθετες θέσεις και τις σχετικές προτάσεις που έχει εκφράσει η ΠΕΦΝΙ και που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Η ΠΕΦΝΙ Ζητάει Εξαίρεση Των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Από Τη Διαθεσιμότητα

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                           Τηλ/Φαξ: 210-7753104

Δελτίο Τύπου 30-7-2013

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27         Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

Σελίδες